Cho thuê xe 45 chỗ, cho thue xe 45 cho

Cho thuê xe 45 chỗ

Cho thuê xe 45 chỗ đi Ninh Bình

Cho thuê xe 45 chỗ đi Ninh Bình

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 9,000,000
Giá cuối tuần: 12,000,000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Nghệ An ( Đền Ông Mười)

Cho thuê xe 45 chỗ đi Nghệ An ( Đền Ông Mười)

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 3.800.000
Giá cuối tuần: 5.000.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Sơn Tây

Cho thuê xe 45 chỗ đi Sơn Tây

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 4.500.000
Cho thuê xe 45 chỗ đón hoặc tiễn sân bay

Cho thuê xe 45 chỗ đón hoặc tiễn sân bay

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 1.400.000
Giá cuối tuần: 1.800.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Lạng Sơn

Cho thuê xe 45 chỗ đi Lạng Sơn

Số chỗ: 45 chỗ
Tiễn - Đón Lạng Sơn
Giá trong tuần: 5.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 6.500.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Côn Sơn, Kiếp Bạc

Cho thuê xe 45 chỗ đi Côn Sơn, Kiếp Bạc

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Côn Sơn Kiếp Bạc - Hà Nội
Giá trong tuần: 4.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 5.500.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Bắc Ninh

Cho thuê xe 45 chỗ đi Bắc Ninh

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Đền Bà Chúa Kho - Yên Tử - Cửa Ông - Côn Sơn Kiếp Bạc - Hà Nội
Giá trong tuần: 8.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 12.000.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Yên Tử

Cho thuê xe 45 chỗ đi Yên Tử

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Đền Cửa Ông - Yên Tử - Hà Nội
Giá trong tuần: 5.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 7.000.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Tây Thiên

Cho thuê xe 45 chỗ đi Tây Thiên

Số chỗ: 45
Hà Nội - Tây Thiên - HN
Giá trong tuần: 3.500.000
Giá cuối tuần: 4.500.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Cửa Ông, Yên Tử

Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Cửa Ông, Yên Tử

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội
Giá trong tuần: 4.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 6.500.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Hùng

Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Hùng

Số chỗ: 45
Hà Nội - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Hùng - HN
Giá trong tuần: 4.200.000
Giá cuối tuần: 5.800.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Và, Chùa Mía

Cho thuê xe 45 chỗ đi Đền Và, Chùa Mía

Số chỗ: 45
Hà Nội - Đền Và - Chùa Mía - Đình Tây Đằng - Đình Chu Quyến - Đền Tản Viên - HN
Giá trong tuần: 4.000.000
Giá cuối tuần: 5.500.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Tuyên Quang

Cho thuê xe 45 chỗ đi Tuyên Quang

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội
Giá trong tuần: 4.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 5.500.000 VNĐ
Cho thuê xe 45 chỗ đi Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Chùa Mía

Cho thuê xe 45 chỗ đi Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Chùa Mía

Số chỗ: 45
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - HN
Giá trong tuần: 4.000.000
Giá cuối tuần: 5.000.000
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Bà Chúa Kho -  HN

Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Bà Chúa Kho - HN

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Bà Chúa Kho - HN
Giá trong tuần: 3.800.000
Giá cuối tuần: 5.000.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Thanh Hóa ( Đền Sòng, Cô Chín)

Cho thuê xe 45 chỗ đi Thanh Hóa ( Đền Sòng, Cô Chín)

Số chỗ: 45
Lễ Hội Tại Các Chùa Bắc Ninh (Tối Đa 5 Chùa)
Giá trong tuần: 3.800.000
Giá cuối tuần: 5.000.000
Cho thuê xe 45 chỗ đi Chùa Hương

Cho thuê xe 45 chỗ đi Chùa Hương

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.500.000
Giá cuối tuần: 4.500.000
Lễ 10 chùa trong nội thành Hà Nội

Lễ 10 chùa trong nội thành Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Lễ 10 chùa trong nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 3.500.000
Giá cuối tuần: 4.200.000
Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội

Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội
Giá trong tuần: 37.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 37.000.000 VNĐ
Hà Nội - Huế - Hà Nội

Hà Nội - Huế - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Huế - Hà Nội
Giá trong tuần: 31.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 31.000.000 VNĐ
Hà Nội - Phong Nha - Quảng Bình - Hà Nội

Hà Nội - Phong Nha - Quảng Bình - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Phong Nha - Quảng Bình - Hà Nội
Giá trong tuần: 18.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 24.000.000 VNĐ
Hà Nội - Trà Cổ Móng Cái - Hà Nội

Hà Nội - Trà Cổ Móng Cái - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Trà Cổ Móng Cái - Hà Nội
Giá trong tuần: 15.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 19.000.000 VNĐ
Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội
Giá trong tuần: 13.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 18.000.000 VNĐ
Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội
Giá trong tuần: 11.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 14.000.000 VNĐ
Hà Nội - Tĩnh Gia - Hải Hòa - Hà Nội

Hà Nội - Tĩnh Gia - Hải Hòa - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Tĩnh Gia - Hải Hòa - Hà Nội
Giá trong tuần: 9,000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 10.500.000 VNĐ
Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội

Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội
Giá trong tuần: 9.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 10.000.000 VNĐ
Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội

Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội

Số chỗ: 3 chỗ
Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội
Giá trong tuần: 11.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 15.000.000 VNĐ
Hà Nội - Hải Thịnh - Hà Nội

Hà Nội - Hải Thịnh - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 8.000.000
Giá cuối tuần: 10.000.000
Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 4.500.000
Giá cuối tuần: 5.500.000
Đón tiễn bến Bính

Đón tiễn bến Bính

Số chỗ: 45 chỗ
Giá trong tuần: 3.600.000
Giá cuối tuần: 4.000.000