Cho thuê xe 4 chỗ

Thuê xe 4 chỗ Vios

Thuê xe 4 chỗ Vios

Số chỗ: 4 chỗ
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 1.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 1.200.000 VNĐ
Thuê xe 4 chỗ Altis

Thuê xe 4 chỗ Altis

Số chỗ: 4
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 1.000.000
Giá cuối tuần: 1.200.000
Thuê xe 4 chỗ Camry

Thuê xe 4 chỗ Camry

Số chỗ: 4
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 1.200.000
Giá cuối tuần: 1.500.000
Thuê xe 4 chỗ Mer E250

Thuê xe 4 chỗ Mer E250

Số chỗ: 4
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 1.000.000
Giá cuối tuần: 1.200.000
Thuê xe 4 chỗ Mer E 300

Thuê xe 4 chỗ Mer E 300

Số chỗ: 4
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 2.500.000
Giá cuối tuần: 3.000.000
Thuê xe 4 chỗ Mer C 250

Thuê xe 4 chỗ Mer C 250

Số chỗ: 4c
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 2.200.000
Giá cuối tuần: 2.500.000
Thuê xe 4 chỗ Mer S 600

Thuê xe 4 chỗ Mer S 600

Số chỗ: 4 chỗ
Nội thành Hà Nội
Giá trong tuần: 5.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 6.500.000 VNĐ