Cho thuê xe 29 chỗ, cho thue xe 29 cho

Cho thuê xe 29 chỗ

Tiễn - Đón Lạng Sơn

Tiễn - Đón Lạng Sơn

Số chỗ: 29 chỗ
Tiễn - Đón Lạng Sơn
Giá trong tuần: 3.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 4.500.000 VNĐ
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.500.000.
Giá cuối tuần: 3.500.000
sân bay

sân bay

Số chỗ: 29
sân bay
Giá trong tuần: 850.000
Giá cuối tuần: 1.000.000
Lễ 10 chùa trong nội thành Hn

Lễ 10 chùa trong nội thành Hn

Số chỗ: 29
Lễ 10 chùa trong nội thành Hn
Giá trong tuần: 2.800.000
Giá cuối tuần: 2.000.000
Khu vực Hà Tây

Khu vực Hà Tây

Số chỗ: 29
Khu vực Hà Tây
Giá trong tuần: 2.000.000
Giá cuối tuần: 2.700.000
Hà Nội - tây thiên - Hà Nội

Hà Nội - tây thiên - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - tây thiên - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.000.000
Giá cuối tuần: 2.700.000
HN - Chùa Hương - HN

HN - Chùa Hương - HN

Số chỗ: 29
HN - Chùa Hương - HN
Giá trong tuần: 2.500.000
Giá cuối tuần: 3.200.000
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.500.000
Giá cuối tuần: 3.200.000
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.600.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Xe đón tiễn bến Bính

Xe đón tiễn bến Bính

Số chỗ: 29
Xe đón tiễn bến Bính
Giá trong tuần: 2.600.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Lễ hội tại các chùa Bắc Ninh ( Tối đa 5 chùa)

Lễ hội tại các chùa Bắc Ninh ( Tối đa 5 chùa)

Số chỗ: 29
Lễ hội tại các chùa Bắc Ninh ( Tối đa 5 chùa)
Giá trong tuần: 2.500.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Hà Nội - Đồ sơn - Hà Nội

Hà Nội - Đồ sơn - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Đồ sơn - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 3.600.000
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội

Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.500.000
Giá cuối tuần: 3.500.000
Hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội

Hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội

Số chỗ: 29
hà Nội - Hải thịnh - Hà Nội
Giá trong tuần: 5.500.000
Giá cuối tuần: 6.500.000
Hà Nội - Cát bà - HN

Hà Nội - Cát bà - HN

Số chỗ: 29
Hà Nội - Cát bà - HN
Giá trong tuần: 8.500.000
Giá cuối tuần: 9.000.000
Hà Nội - Sầm sơn - Hà Nội

Hà Nội - Sầm sơn - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Sầm sơn - Hà Nội
Giá trong tuần: 5.500.000
Giá cuối tuần: 6.500.000
Đón tiễn Vân Đồn

Đón tiễn Vân Đồn

Số chỗ: 29
Đón tiễn Vân Đồn
Giá trong tuần: 4.000.000
Giá cuối tuần: 4.500.000
Hà Nội - Thái Nguyên (Hồ Núi Cốc )- Hà Nội

Hà Nội - Thái Nguyên (Hồ Núi Cốc )- Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Thái Nguyên (Hồ Núi Cốc )- Hà Nội
Giá trong tuần: 2.000.000
Giá cuối tuần: 2.500.000
Hà Nội - Tĩnh Gia - Hà Nội

Hà Nội - Tĩnh Gia - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Tĩnh Gia - Hà Nội
Giá trong tuần: 6.500.000
Giá cuối tuần: 7.500.000
HN -Đền Và - Chùa Mía - Đình Tây Đằng - Đình Chu Quyến - Đền Tản Viên -HN

HN -Đền Và - Chùa Mía - Đình Tây Đằng - Đình Chu Quyến - Đền Tản Viên -HN

Số chỗ: 29
HN -Đền Và - Chùa Mía - Đình Tây Đằng - Đình Chu Quyến - Đền Tản Viên -HN
Giá trong tuần: 2.800.000
Giá cuối tuần: 3.800.000
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

Số chỗ: 29
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội
Giá trong tuần: 6.000.000
Giá cuối tuần: 7.000.000
Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác - Hà Nội

Số chỗ: 29 chỗ
Giá trong tuần: 8.000.000
Giá cuối tuần: 9.000.000
Hn - Đền Hùng - Hn

Hn - Đền Hùng - Hn

Số chỗ: 29
Hn - Đền Hùng - Hn
Giá trong tuần: 3.000.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội

Số chỗ: 29 chỗ
Giá trong tuần: 8.800.000
Giá cuối tuần: 9.800.000
Hà Nội - Móng Cái - Trà cổ - Hà Nội

Hà Nội - Móng Cái - Trà cổ - Hà Nội

Số chỗ: 29 chỗ
Giá trong tuần: 9.000.000
Giá cuối tuần: 10.000.000
Hn - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Hùng - HN

Hn - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Hùng - HN

Số chỗ: 29
Hn - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Hùng - HN
Giá trong tuần: 3.000.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
HN - Yên Tử - HN

HN - Yên Tử - HN

Số chỗ: 29
HN - Yên Tử - HN
Giá trong tuần: 3.500.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
HN- Côn Sơn Kiếp Bạc - HN

HN- Côn Sơn Kiếp Bạc - HN

Số chỗ: 29
Giá trong tuần: 3.000.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
HN - Tây Thiên - HN

HN - Tây Thiên - HN

Số chỗ: 29
HN - Tây Thiên - HN
Giá trong tuần: 3.000.0000
Giá cuối tuần: 4.000.000
HN- Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo - HN

HN- Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo - HN

Số chỗ: 29
HN- Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo - HN
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 4.200.000
HN- Tam Đảo - HN

HN- Tam Đảo - HN

Số chỗ: 29
HN- Tam Đảo - HN
Giá trong tuần: 3.200.000
Giá cuối tuần: 4.200.000
HN - Đền Cửa Ông - Yên Tử - HN

HN - Đền Cửa Ông - Yên Tử - HN

Số chỗ: 29
HN - Đền Cửa Ông - Yên Tử - HN
Giá trong tuần: 4.200.000
Giá cuối tuần: 5.500.000
HN - Đền Bà Chúa Kho - Yên Tử - Cửa Ông - Công Sơn Kiếp Bạc - HN

HN - Đền Bà Chúa Kho - Yên Tử - Cửa Ông - Công Sơn Kiếp Bạc - HN

Số chỗ: 29
HN - Đền Bà Chúa Kho - Yên Tử - Cửa Ông - Công Sơn Kiếp Bạc - HN
Giá trong tuần: 5.500.000
Giá cuối tuần: 7.500.000