Cho thuê xe 16 chỗ, cho thue xe 16 cho

Cho thuê xe 16 chỗ

Cho thuê xe 16 chỗ đi Đền Hùng

Cho thuê xe 16 chỗ đi Đền Hùng

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ - Hà Nội
Giá trong tuần: Liên hệ ETV
Giá cuối tuần: Liên hệ ETV
Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội

Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.500.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 3.200.000 VNĐ
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Ninh Bình (Tam Cốc - Bích Động) - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 2.500.000 VNĐ
Hà Nội - tây thiên - Hà Nội

Hà Nội - tây thiên - Hà Nội

Số chỗ: 16
Hà Nội - tây thiên - Hà Nội
Giá trong tuần: 1.500.000
Giá cuối tuần: 2.100.000
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Số chỗ: 16
Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội
Giá trong tuần: 1.800.000
Giá cuối tuần: 2.500.000
Khu vực Hà Tây

Khu vực Hà Tây

Số chỗ: 16
Khu vực Hà Tây
Giá trong tuần: 1.400.000
Giá cuối tuần: 2.000.000
Đón tiễn sân bay

Đón tiễn sân bay

Số chỗ: 16
Đón tiễn sân bay
Giá trong tuần: 700.000
Giá cuối tuần: 800.000
Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội

Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội
Giá trong tuần: 5.000.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 6.500.000 VNĐ
Hà Nội - Hải Thịnh - Hà Nội

Hà Nội - Hải Thịnh - Hà Nội

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Hải Thịnh - Hà Nội
Giá trong tuần: 3.800.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 4.800.000 VNĐ
Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Số chỗ: 16 chỗ
Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội
Giá trong tuần: 2.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần: 2.800.000 VNĐ
Đón tiễn Bến Bính

Đón tiễn Bến Bính

Số chỗ: 16
Đón tiễn Bến Bính
Giá trong tuần: 2.000.000
Giá cuối tuần: 2.500.000